Confidentialitate

Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei, FOOD STOP S.R.L. deține calitatea de operator de date cu caracter personal, calitate prin care își asigură Clienții/Cumpărătorii/Utilizatorii de folosirea tuturor resurselor și eforturilor necesare păstrării confidențialității datelor personale ale acestora, prelucrate cu ocazia utilizării Site-ului.

Declarăm că nu colectăm niciun fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării Website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică.

Pentru înțelegerea facilă și transparență în raporturile dintre FOOD STOP S.R.L. și Clienții/Cumpărătorii/Utilizatorii prezentului Site, vor fi expuse în rândurile ce urmează toate informațiile necesare cu privire la modul în care sunt colectate, utilizate, transferate și protejate datele cu caracter personal.

Atunci când ne vizitați Site-ul atât pentru a viziona Produsele, ofertele promoționale sau mostrele gratuite disponibile, cât și pentru plasarea unei comenzi, stați fără griji! Încercăm în permanență îmbunătățirea calității serviciilor noastre și ne dorim ca fiecare interacțiune pe care o aveți cu noi să fie una plăcută și un exemplu de profesionalism.

In ceea ce priveşte vizitatorii, FOOD STOP S.R.L. a structurat Website-ul astfel încât, în general, să poată fi vizitat fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informaţii personale. Informaţiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătăţirea conţinutului Website-ului şi a percepţiei publice vizavi de acesta.

Datele Clienţilor sau posibililor Clienţi, furnizate de aceştia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre FOOD STOP S.R.L. şi respectivul Client, nu vor fi transmise sub nicio formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.

De aceea, FOOD STOP S.R.L. își ia angajamentul față de Clienții/Cumpărătorii/Utilizatorii săi că va proceda la asigurarea celui mai potrivit climat pentru ca datele lor personale să fie în deplină siguranță. De asemenea, FOOD STOP S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau orice modificări ale cerințelor legale. Astfel, va fi afișată pe Site versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

 

1.Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care FOOD STOP S.R.L. le colectează, nu sunt altele decât acele date pe care dumneavoatră, în mod direct le oferiți, deținând în acest mod controlul asupra oricărei informații pe care doriți să o transmiteți.

FOOD STOP S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră în cadrul accesării Site-ului, după cum urmează:

  • Nume, prenume, numarul de telefon mobil/fix, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, contul bancar, (denumite în continuare „Date personale”);
  • Numarul comenzii plasate, tipul produselor comandate, informații pentru plată, detalii tranzacții (denumite în continuare „Date referitoare la comandă”);
  • Conținutul comentariului transmis către FOOD STOP S.R.L. (denumite în continuare „Date de comunicare”);
  • Informații privind utilizarea contului de utilizator și a Site-ului de către dumneavoastră, cum ar fi data și ora la care ați accesat Webite-ul, inclusiv adresa IP publică, Device ID public și date similare despre dumneavoastră (denumite în continuare „Date de monitorizare”).

Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, FOOD STOP S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparţin. Scopul colectării datelor este: încheierea contractului, evidenţierea financiar-contabilă, emiterea facturilor, colectarea debitelor, marketing-ul şi publicitatea produselor şi serviciilor FOOD STOP S.R.L..

FOOD STOP S.R.L. colectează Datele cu caracter personal în următoarele modalități: direct de la dumneavoastră (furnizate pe site, e-mail, rețele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul, din rețele sociale precum și prin intermediul cookie-urilor.

FOOD STOP S.R.L. poate, de asemenea, să colecteze și să prelucreze anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

FOOD STOP S.R.L. nu colectează și nu prelucrează în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectează sau prelucrează date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

FOOD STOP S.R.L. nu va dezvălui niciunei alte terţe persoane părţi sau întreg conţinutul electronic al e-mailurilor sau aplicaţiilor aferente propriilor dvs. personale, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea: (a) este necesară protejării unui interes public ce vizează sănătatea sau siguranţa naţională; (b) este solicitată de organisme şi instituţii abilitate; (c) este necesară în vederea prevenirii şi combaterii unor infracţiuni.

 

2.Scopurile prelucrării

FOOD STOP S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă și/sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

  • pentru furnizarea bunurilor și serviciilor oferite de către FOOD STOP S.R.L., cuprinzând acțiunile specifice acestei activități, inclusiv pentru a permite folosirea cât mai optimă a Site-ului și în scopul obținerii de informații statistice pentru îmbunătățirea serviciilor FOOD STOP S.R.L. (denumite în continuare „Scopuri legate de furnizarea serviciilor si funcționarea Site-ului”);
  • pentru administrarea sigură a sistemului informatic al FOOD STOP S.R.L. și în scopul evitării activităților infracționale (denumite în continuare „Scopuri legate de securitate si prevenirea fraudei”);
  • pentru a permite clienților să creeze un cont pe Site, să plaseze comenzi online și să cumpere produse din magazinul online FOOD STOP S.R.L.. Utilizăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a administra contul creat pe Site. Puteți să vă administrați contul, să profitați de oferte speciale, să faceți mai ușor cumpărături și să vă administrați setările personale;
  • pentru a permite clienților să ofere sugestii și sesizări cu privire la serviciile oferite de FOOD STOP S.R.L. (denumite în continuare „Scopuri legate de sugestii și sesizări ale clienților”);
  • pentru a permite furnizorilor să ofere opiniile și comentariile lor în legătură cu activitatea FOOD STOP S.R.L. sau să propună idei de colaborare sau să transmită oferte către FOOD STOP S.R.L. (denumite în continuare „Scopuri legate de furnizori”);
  • pentru a permite realizarea activităților de marketing (denumite în continuare „Scopuri legate de marketing”);

 

3.Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

FOOD STOP S.R.L. va stoca Datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în Website-ul www.foodstop.ro, precum și pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă.

Ulterior, FOOD STOP S.R.L. va elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele sale și/sau va lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza de date.

Orice alte Date cu caracter personal vor fi șterse, în principiu, în 6 luni de la ştergerea contului dumneavoastră de utilizator sau de la colectarea lor prin intermediul Site-ului, cu exceptia Datelor Referitoare la Comandă care vor putea fi păstrate până la 10 ani de la data tranzacției sau, după caz, pentru o perioadă necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale (inclusiv dacă FOOD STOP S.R.L. va fi obligat astfel printr-o hotărâre judecătorească) sau dacă este necesar pentru motive de securitate, prevenirea fraudei, litigii sau abuzuri.

Puteți solicita FOOD STOP S.R.L., oricând, ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și solicitării i se va da curs în cel mai scurt timp, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

4.Proceduri de securitate

În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor, FOOD STOP S.R.L. folosește proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a Datelor cu caracter personal.

FOOD STOP S.R.L. utilizează sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza Datele cu caracter personal pe care le transmiteți. De asemenea, FOOD STOP S.R.L. folosește proceduri de securitate și restricționări tehnice și fizice ale accesării și folosirii Datelor cu caracter personal pe serverele acestuia. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. FOOD STOP S.R.L. nu își poate angaja răspunderea pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul său.

 

5.Drepturile Clienților/Cumpărătorilor/Utilizatorilor

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:

          a) Dreptul de acces la date

Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la FOOD STOP S.R.L. a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de FOOD STOP S.R.L.. Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.

          b) Dreptul la intervenție și rectificare a datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către FOOD STOP S.R.L. cu neîndeplinirea obligaţiilor transcrise în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, şi care incumbă în acest sens operatorilor.

Pentru a fi întrunire cerinţele Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

– să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare;

– să fie realizată doar în baza consimţământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate;

– să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

– să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate;

– să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesarărealizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

In cazul neconfonformării FOOD STOP S.R.L. cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menţionată.

Aveți, de asemenea, dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În functie de scopurile Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

          c) Dreptul la stergere

Aveti dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal, printr-o comunicare telefonică realizată la numărul de telefon 0736 637 867 sau prin transmiterea unui email la adresa office@foodstop.ro.

          d) Dreptul la restrictionare

Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

          e) Dreptul de a obiecta sau de a manifesta opoziții

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către FOOD STOP S.R.L., va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor FOOD STOP S.R.L..

Veţi avea însă dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit şi fără vreo justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing direct. In această situaţie, exercitarea dreptului dvs. de opoziţie nu va avea nicio repercursiune asupra furnizării serviciilor FOOD STOP S.R.L., singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existenţa promoţiilor disponibile pe Website.

          f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul solicita şi de a obţine:

– retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

– reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior.

          g) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi ANSPDCP

Incălcarea de către FOOD STOP S.R.L. a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dă dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

In cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea FOOD STOP S.R.L. în maximum 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact FOOD STOP S.R.L..

 

Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din contractul pe care urmează să îl încheiaţi online cu FOOD STOP S.R.L.. Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai sus.

Independently verified
1471 reviews